Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Göllerimiz

Ülkemiz yüzölçümünün %12'si su birikintileri diğer bir deyişle göller ile kaplıdır.
Türkiye'de dikkati çeken büyüklü küçüklü göller 9243 km2. alan kaplar. Farklı derinliklerde
olan göllerimizin oluşumları da çok çeşitli olaylara bağlıdır. Bu bakımdan
ülkemizdeki gölleri tektonik, volkanik (krater), buzul, setleşme, karstik göller
olmak üzere ayırabiliriz. Tektonik göller olarak İznik, Ulubat, Manyas, Simav, Acıgöl,
Eğridir, Ilgın, Beyşehir, Hazar, Tuzla, Yay, Seyfe, Eber, Akşehir, Burdur, Tuz
Gölü gibi göller sayılabilirken, volkanik krater gölleri olarak Nemrut, Acıgöl, Gölcük
(Isparta), Meke Tuzlası sayılabilir.

Buzul Gölleri ise yüksek dağlarımızda IV. zamanın ilk yarısında buzul oymaları sonucunda
ortaya çıkan çanaklarda meydana gelmişlerdir. Bu tip göllere memleketimizde
Cilo Dağlarında, Doğu Karadeniz Dağlarında, Kaçkar Dağı'nda, Doğu Anadolu'da,
Munzur Dağlarında, Orta Toroslarda, Aladağlar ve Bolkar Dağlarında
rastlanmaktadır.

Kalkerlerin yoğun olduğu ve yer yer de Jips alçı taşlarının bulundukları sahalarda
dikkati çeken karstik göllere ülkemizde Batı Toroslar Göller Yöresinde Menteşe Yöresinde
Sivas çevresinde rastlanır. En önemlileri Kestel, Elmalı, Avlan, Söğüt, Kovada,
Suğla Gölleri'dir.

Set Gölleri ise ülkemizde oldukça çok sayıdadır. Bunlar heyelan, birikinti konisi,
delta, akarsu, lav, volkan sedleri olarak farklı şekillerde meydana gelirler. Bu tip göllere
ülkemizde en güzel örnekler olarak Sera, Tortum, Yedi Göller, Eğmir, Mogan,
Marmara, Amik, Köyceğiz, Balık, Çıldır, Van, Terkos, Büyük ve Küçükçekmece Gölleri
gösterilebilir.

Ayrıca ülkemizde son yıllarda sayıları çok artmış bulunan ve geniş alanlar kaplayan
baraj gölleri de vardır. Sayıları günümüzde 130'u geçmiş bulunan bu tip göller içinde
büyüklükleri 2-5-10 km2. olanlar yanında 675 km2. alan kaplayan Keban Baraj
Gölü gibi çok büyük olanlar da vardır. Bu tip göller genelde büyük akarsularımız
üzerinde reliyef bakımından elverişli alanlarda inşa edilmiş birer set gölüdür. En
önemlileri Atatürk, Keban, Seyhan, Hirfanlı, Sarıyar, Almus, Demirköprü, Kemer,
Çubuk, Porsuk, Kesik Köprü, Kurt Boğazı'dır.

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
17 | Zamir Zamir